3rd Motol Neuro-Otology Day: Disorders of the Vestibular System From the Perspective of Theoretical and Clinical Fields

Tags

The conference’s distinguished guest speaker, Professor Mikael Karlberg from Lund University, Sweden, will give a lecture (in English) Secret of the 6th sense – vertigo, diziness. Admission is free for students.

The conference is held by the Neuro-otological centre of the First and Second Faculty of Medicine, Charles University, and the Department of Anatomy of the Second Faculty of Medicine, under the auspices of the the Faculty's dean. The conference was supported by the European Union in the NextGenerationEU plan (project LX22NPO5107 – MEYS).


Friday, 25 November 2022

9 a.m. — 1:55 p.m.

Ústav anatomie 2. LF UK (Plzeňská 311)

registration


Programme
9.00
Zahájení
prof. Marek Babjuk
9.05
Slovo úvodem
doc. Jaroslav Jeřábek, doc. Ondřej Čakrt
9.15
prof. David Kachlík: Kde se vzaly v uchu otokonie
9.30
prof. Mikael Karlberg (Lund, Švédsko): Secret of the 6th sense – vertigo, diziness
10.30
—přestávka—
10.00
Úskalí léčby pacientů s benigním paroxysmálním polohovým vertigem
 
dr. Lukáš Martinkovič: Diferenciální diagnostika centrální a periferní polohové závrati
 
dr. Michaela Danková: Atypické formy BPPV
 
doc. Ondřej Čakrt: Poruchy stability u pacientů s BPPV
 
doc. Ondřej Čakrt: Up to Date – repoziční manévry v léčbě BPPV
11.15
—přestávka—
11.30
Vestibulární funkce u nevestibulárních onemocnění
 
Mgr. Klára Kučerová: Vestibulární funkce u skolióz 
 
Mgr. Sára Koutná: Vestibulární funkce a kochleární implantace
12.30
doc. Bouček: Praktická demonstrace chirurgické léčby BPPV a kochleární implantace
13:40
doc. Jaroslav Jeřábek: Take home message
13.55
Zakončení

 

Created: 21. 10. 2022 / Modified: 22. 11. 2022 / Bc. Tereza Lukešová