Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2023/2024

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 17. 7. 2023 do 20. 9. 2023.

Studenti si pouze v SISu zkontrolují své zapsané a splněné studijní povinnosti a požádají o kontrolu pro postup do dalšího úseku studia. Podáním této žádosti studenti stvrzují, že všechny osobní údaje studenta i údaje o splněných studijních povinnostech jsou pravdivé a v pořádku.

Studenti, kteří k datu zápisu pro daný ročník nemají splněné všechny studijní povinnosti, se musí dostavit na studijní oddělení k zápisu osobně.


Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti

21. 9. 2023 – od 9.00 hod. ve Velké posluchárně


Zápis do vyšších ročníků

SP Všeobecné lékařství

ročník

datum

hodina

studijní referentka

2. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

3. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

4. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Andrea Komarová

5. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Andrea Komarová

6. a 7. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Andrea Komarová

SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Všeobecné ošetřovatelství

2. a 3. ročník

19. 9. 2023

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Pediatrické ošetřovatelství
2. a 3. ročník 19. 9. 2023 10.00–12.00 Jana Ocelková, DiS

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2. ročník

22. 9. 2023

10.00–12.00
13.00–15.00

Věra Hall

3. ročník 22. 9. 2023 10.00–12.00
13.00–15.00
Věra Hall
4. až 6. ročník 22. 9. 2023 10.00–12.00
13.00–15.00
Stanislava Palowska

Studium – elektronické zápisy 2023/24 (manuál)

Vytvořeno: 11. 7. 2023 / Upraveno: 22. 9. 2023 / Hedvika Hubáčková