Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2022/2023

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022.

Studenti již v letošním roce NETISKNOU dokument „Výsledky zapsaných povinnost“, ale pouze v SISu zkontrolují své zapsané a splněné studijní povinnosti a požádají o kontrolu pro postup do dalšího úseku studia. Podáním této žádosti studenti stvrzují, že všechny osobní údaje studenta i údaje o splněných studijních povinnostech jsou pravdivé a v pořádku.

Studenti, kteří k datu zápisu pro daný ročník nemají splněné všechny studijní povinnosti, se musí dostavit na studijní oddělení k zápisu osobně.

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky

17. 6. 2022, 29. 6. 2022 a 12. 7. 2022 v 9.00 hod. ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství. 30. 6. 2022 a 12. 7. 2022 v 9.00 hod. v Malé pravé posluchárně pro uchazeče SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství a SP NMgr. Aplikovaná fyzioterapie.

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti

26. 9. 2022 – od 9.00 hod. ve Velké posluchárně

Zápis do vyšších ročníků

SP Všeobecné lékařství

ročník

datum

hodina

studijní referentka

2. ročník

20. 9. 2022

10.00–12.00

Jitka Chocová

3. ročník

20. 9. 2022

10.00–12.00

Jitka Chocová

4. ročník

20. 9. 2022

10.00–12.00

Andrea Komarová

5. ročník

21. 9. 2022

10.00–12.00

Andrea Komarová

6. a 7. ročník

21. 9. 2022

10.00–12.00

Andrea Komarová

SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník

22. 9. 2022

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

22. 9. 2022

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Všeobecné ošetřovatelství

2. a 3. ročník

22. 9. 2022

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Pediatrické ošetřovatelství

2. a 3. ročník

22. 9. 2022

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2. ročník

20. 9. 2022

10.00–12.00
13.00–15.00

Věra Hall

3. ročník 22. 9. 2022 10.00–12.00
13.00–15.00
Věra Hall
4. až 6. ročník 22. a 23. 9. 2022 10.00–12.00
13.00–15.00
Stanislava Palowska

Studium – elektronické zápisy 2022/23 (manuál)

Vytvořeno: 12. 7. 2022 / Upraveno: 12. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Jan Kovář