Fond pro podporu strategických partnerství

Vážení,
od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.

Aktivity se strategickými partnery mohou nabývat následujících forem:

  1. odborných workshopů a konferencí zapojujících širokou akademickou obec (akademiky, post-doc pracovníky, doktorandy, studenty) i neakademické pracovníky;
  2. mobility – mimoevropské (nemající alternativu v EU programech) s jasným výstupem;
  3. přípravy společného studijního programu (joint/double degree);
  4. přípravy společného výzkumného projektu.
     

Své návrhy zasílejte do 15. 1. 2019 Stanislavě Palowské – .

V příloze naleznete Výzvu, formulář k vyplněníStrategická partnerství Karlovy Univerzity.

Vydáno: 21. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska