Druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen „donorské státy“) a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Druhá otevřená výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Celkový objem finančních prostředků pro druhou otevřenou výzvu činí 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR .

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce jsou ke stažení zde.

 

Vydáno: 1. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 1. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Jana Hasáková