Dr. Jitka Palich Fučíková: Imunoterapie: přítomnost a budoucnost

Přednáška se koná v úterý 19. února 2019 od 16 hod. v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1).  Pozvánka a anotace v příloze.

Stránka přednášky: https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/pozvanka-na-plenarni-prednasku-ucene-spolecnosti-s-prizvanim-verejnosti.html

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/2037643579869279/

Přílohy: 
Vydáno: 12. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.