Dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ 2024/2025

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na studijní pobyty / praktické stáže realizované v akademickém roce 2024/2025.

Přihlášky zašlete nejpozději do 5. května 2024 na Oddělení pro zahraniční záležitosti k rukám Ing. Dany Basařové na e-mail: @email. O nominacích rozhodne komise v polovině května 2024.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu. Hlásit se mohou ti pregraduální studenti, kteří mají ke dni podání žádosti ukončený 1. ročník studia na 2. lékařské fakultě. Pro studenty 6. ročníku je vhodnější výjezd na praktickou stáž (nikoli na studium).

Zájemcům doporučujeme pečlivě prostudovat dokument Požadavky a průběh výběrového řízení Erasmus+. Podrobné informace, jak postupovat před a po skončení pobytu, jsou k dispozici v  Manuálu pro vyjíždějící (v příloze).

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno odevzdat:

  1. Žádost o Erasmus+ studijní pobyt / praktickou stáž. Formulář v příloze.
  2. Stručný životopis v češtině, popř. v angličtině.
  3. Studijní záměr / náplň praktické stáže o maximální délce 1 strana A4. Nahrazuje motivační dopis. Uveďte, které předměty plánujete v zahraničí studovat, zda jsou v souladu s vaším studijním plánem na 2. LF UK atd. Pokud se hlásíte na praktickou stáž, napište její náplň a jaký přínos očekáváte.
  4. Potvrzení o extrakurikulárních aktivitách – studentská odborná a vědecká činnost, aktivity ve studentských spolcích, účast v Buddy programu apod. Vše je nutno doložit písemně potvrzené s uvedením rozsahu – počet hodin/dní za semestr.
  5. Doklad o jazykové způsobilosti minimálně na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce CERF. Jazykovou způsobilost doložte odpovídajícím certifikátem. V případě angličtiny dostačuje zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku.

Přihlásit se můžete maximálně na tři zahraniční univerzity / instituce. Seznam partnerských univerzit s aktualizovanými počty volných míst najdete na fakultním webu. Praktickou stáž jde uskutečnit i na jiné odborné instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte její předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který uvedete, je orientační, bude upřesněn po nominaci.

Vytvořeno: 28. 3. 2024 / Upraveno: 2. 4. 2024 / Ing. Pavla Byrne