Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2020/2021

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt / praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021.

Přihlášky do dodatečného výběrového řízení zasílejte nejpozději do 19. dubna 2020 referentce pro vyjíždějící studenty Ing. Daně Basařové na e-mail: @email

Jak se přihlásit?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria stanovená Rektorátem UK. Do dodatečného výběrového řízení se také mohou přihlásit studenti, kteří nezískali nominaci v rámci prvního kola výběrového řízení. O nominaci na pobyt v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem fakulty.

Kritéria výběru, schválená fakultním akademickým senátem, jsou zveřejněna na fakultním webu.

Studium v zahraničí je integrální součástí univerzitního studia a nahrazuje část studia na domácí fakultě. To znamená, že by pobyt v zahraničí neměl vést k prodloužení celkové doby studia. Studium v zahraničí může být realizováno formou individuálního studijního plánu (není však povinné).

Maximální celková délka (součet doby zahraničních pobytů Erasmus+) nesmí přesáhnout 12 měsíců za celou dobu studia na 2. LF.

Přihláška musí obsahovat:

  1. Žádost o zahraniční studijní pobyt / praktickou stáž Erasmus+. Formulář naleznete zde.
  2. Studijní záměr (podrobně uveďte, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí). Pokud se hlásíte na praktickou stáž, popište její náplň a ideálně doložte předběžný písemný souhlas hostitelské instituce. Uveďte, z jakého zdroje jste čerpali informace o hostitelské instituci.
  3. Stručný životopis (je vhodné zvláště zdůraznit, pokud jste pomáhali studentům programu Erasmus+ a vaši případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost). Vše je nutno doložit písemně potvrzené.
  4. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF).
  5. Kopie indexu právě studovaného ročníku.
  6. Nezbytné je zároveň zadat elektronickou přihlášku v on-line aplikaci Univerzity Karlovy na https://is.cuni.cz/webapps/.

Přihlásit se můžete maximálně na tři zahraniční univerzity (bez pořadí preferencí). Seznam partnerských fakult s volnými místy pro Erasmus+ pobyty najdete na fakultním webu. Praktickou stáž jde uskutečnit i na jiné odborné instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte její předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který zadáte do přihlášky, je orientační, bude upřesněn po nominaci.

Jazykovou způsobilost, prosíme, doložte maturitním vysvědčením nebo odpovídajícím certifikátem. Pro potřeby certifikátu z angličtiny dostačuje zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Vydáno: 9. 4. 2020 / Upraveno: 7. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska