Dobronice 2 - předodjezdové informace

Předodjezdové informace pro letní sportovní kurz Dobronice 2

Termín 17.– 24. 8. 2019

Společná doprava:
místo: metro Opatov – nástupiště autobusů směrem do centra

čas: sobota 17. 8. 2019; sraz v 9.45, odjezd autobusu ve 10.00

Ubytování studentů:
od 13.00 do 14.00

Zahájení kurzu:
v 15.35 před hlavní budovou

Všichni studenti musí mít kurz zapsaný v SIS, studenti 2. LF také v indexu.

Vydáno: 13. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 8. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein