Centrum léčby bolesti při Rehabilitační klinice 2. LF a FN Motol shání skupinu osob

Centrum léčby bolesti při Rehabilitační klinice 2. lékařské fakulty a FN Motol potřebuje vaši pomoc.

Váš kolega, student postgraduálního programu řeší projekt, který hodnotí aktivitu nocicepčních míšních neuronů pomocí  tzv. nocicepčního reflexu  u pacientů s chronickou neuropatickou bolestí.

Pro správnou interpretaci výsledků potřebuje vyšetřit skupinu norem u  osob, které netrpí chronickou bolestí a neužívají pravidelně analgetika. Reflex je vyvolán  standardním elektromyografickým stimulátorem na noze, odpověď se snímá povrchovou elektrodou ze svalu. Jde o vyšetření neinvazivní, které vám nemůže nijak ublížit.

Naopak, získáváte tím příležitost nahlédnout do míšní fyziologie a objektivně si změřit  váš individuální práh vnímání bolesti.

Pomůžete tím svému kolegovi i jeho pacientům!

školitel MUDr. Rudolf Černý, CSc

Kontakt:

Mgr. Jan Lonek

kontaktní email pro objednání:  @email

Vytvořeno: 6. 9. 2023 / Upraveno: 6. 9. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová