AZV ČR – vyhlášení veřejné soutěže

AZV ČR – Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2018–2021

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 29. 5. 2017
Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022.

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.
 

Předpokládané termíny:

 • Nahlášení o vyplnění přihlášky na Grantové odd. 2. LF UK do 26. 6. 2017,
 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.
   
 • Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz.
 • Pokud ještě v aplikaci ISVP nemáte zřízený účet, obraťte se prosím na Mgr. Evu Veselou, která vám ho zřídí. Sami si ho zřídit nemůžete.
 • Kompletní přihláška, včetně potřebných příloh bude odevzdávána v pdf formátu přes datovou schránku. Konvertování přihlášky do finálního pdf souboru provádí Grantové oddělení (Mgr. Eva Veselá). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli!
 • Pro účely etické komise odevzdejte podklady na Grantové odd. do 26. 6. 2015 (stačí ve Wordu nebo pdf na e-mail @email). Podklady pro etiku musí obsahovat: věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a souhlas přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován!
 • V případě potřeby povolení či ohlášení SÚKLu, je potřeba doložit stanovisko SÚKLu, zda se jedná, či nejedná o klinické hodnocení. Zadavatel klinického hodnocení musí být vždy uchazeč.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit oprávnění k tomuto nakládání s GMO.
 • Každá přihláška musí být zkontrolována Grantovým a Personálním odd.

  Grantové odd. – Eva Veselá, l. 5839, @email
  Mzdové odd. – Miroslava Klobková, l. 5825, @email

Podrobné informace, zadávací dokumentaci, podmínky soutěže a užitečné odkazy najdete na
www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2018-2021.

Vytvořeno: 31. 5. 2017 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Mgr. Eva Veselá