Aqualife Institute vypisuje výběrové řízení na granty 2020

Aqualife Institute, z.ú., založený pro podporu výzkumu a vzdělávání v oblasti vody, hydratace a pitného režimu, vypisuje výběrové řízení na na granty podporované v roce 2019. Jejich výzvu zveřejňujeme níže.

Cílem AquaLife Institutu je podpořit odborníky z různých oborů ve výzkumu a aktivitách pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice vody, hydratace a pitného režimu získáváním spolehlivých dat, a tím eliminovat nevědecké a neprůkazné přístupy k této oblasti.

Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

Grantová podpora bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250 000 Kč/projekt.

Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2019 najdete na webu Aqualife Institutu.

Svou žádost o finanční podporu AquaLife Institutu zasílejte do 30. 11. 2019 na a ve čtyřech originálech na adresu:

AquaLife Institute, z.ú., Mariánské nám. 4, 110 00 Praha 1

Vyhlášení výsledků výběrového řízení proběhne do 31. 12. 2019.

Vzor grantové přihlášky přikládáme v samostatné příloze. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na anebo navštivte naši internetovou stránku www.aqualifeinstitute.cz.

Vydáno: 7. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová