Angelini University Award

Třetí ročník Angelini University Award otevírá registraci. Tématem zůstává Duševní zdraví a doplňuje jej motto Nové přístupy.

Oceněny budou tři nejlepší studentské projekty, a to finanční odměnou:

  • místo 100 000 Kč pro tým / 20 000Kč garant projektu (např. vyučující)
  • místo 50 000 Kč pro tým / 10 000 Kč garant projektu (např. vyučující)
  • místo 25 000 Kč pro tým / 5 000 Kč garant projektu (např. vyučující)

Soutěž je otevřená studentům do věku 35 let všech programů českých vysokých škol nezávisle na oboru, stupni či ročníku studia. Účastnit se mohou i doktorandi či studenti studující v ČR v rámci Erasmu. Podmínkou je vytvoření 2–5členných týmů. Týmy mohou být i mezioborové.

Termín odevzdání přihlášek do 31. 1. 2020. Termín odevzdání projektu do 31. 5. 2020.

Informace a podmínky soutěže v přílohách níže a na www.angeliniaward.cz.

Vydáno: 19. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.