AKTION ČR–Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1–5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. tří měsíců.

Žádosti o jedno- až pětiměsíční stipendia je možné podat do 31. října 2018 (na letní semestr 2018/2019).

Formulář žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese www.scholarships.at.

Detailní informace pro uchazeče s postupem jak se o stipendium ucházet naleznete zde: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/

Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí:
1.050 € pro studenty
1.150 € pro VŠ učitele

Vydáno: 21. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska