6th Lublin International Medical Congress

Students’ Scientific Association of Medical University in Lublin (Lékařské univerzity v polském Lublinu) pořádá 6. ročník akce Lublin International Medical Congress (LIMC) a ráda by pozvala studenty a začínající lékaře na tuto událost.

Kongres je pořádán ve dnech 28.–30. 11. 2019.

Konference LIMC poskytuje studentům i mladým lékařům z celého světa příležitost představit nejnovější výzkumné a akademické úspěchy v oblasti medicíny. Účastníci budou rovněž schopni získat praktické dovednosti účastí na seminářích a přednáškách.

Hlavním jazykem konference je angličtina, proto ji prosím při přípravě abstraktů a prezentací vezměte v úvahu.

Další informace, předpisy, poplatky a termíny naleznete na: http://www.limc.umlub.pl/.

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/6thLIMC/

E-mail:

Přílohy: 
Vydáno: 9. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska