4. zasedání vědecké rady 2. LF UK

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na čtvrté letošní zasedání vědecké rady, které proběhne ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 13.30 ve Velké posluchárně. Na programu zasedání je vyhlášení výsledků soutěže o Ceny Adamových 2017 a dále habilitační řízení PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D., a habilitační řízení MUDr. Ondřeje Hradského, Ph.D. Podrobný program zasedání naleznete zde.

Vydáno: 13. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková