2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Dovolte, abychom vás informovali o Stipendiu pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu

RCM Fellowship for Czech/Slovak Scholars

Kdy: srpen–prosinec 2018, deadline pro žádosti je 30. března 2018

Kde: University of Pittsburgh

Více informací: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

Univerzita nabízí možnost strávit podzimní semestr pod dohledem člena fakulty se stipendiem $7,000.

Přihlášku je možné vyplnit zde.

Účel:
Přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky na University of Pittsburgh za výzkumem, který vylepší kariéru žadatele a přispěje ke znalostem v České a Slovenské republice. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Oprávnění:
Občan, který má v současné době trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice, se vrátí do tří měsíců od ukončení stipendia k výkonu své kariéry. Žadatelé musí absolvovat vysokoškolské vzdělání a nesmí být v současné době zapsáni do vysokoškolského studijního programu. Několik let pracovní praxe je povinností. Vynikající pracovní znalost angličtiny je nutná.

Přihláška:
Přihlášku uložte jako PDF a odešlete emailem na adresu Cristiny Lagnese, správce stipendií .

Návrh:
Žadatelé by neměli mít v úmyslu navštěvovat formální kurzy na University of Pittsburgh kvůli vysokému školnému, nicméně návštěvy kurzů jsou možné s povolením instruktora, návrhy by měly specifikovat zaměření výzkumu a načrtnout metodiku výzkumu.

Reference:
Jsou požadovány tři reference, z nichž jedna musí být od člena fakulty univerzity v Pittsburghu, který je ochoten radit vědci s výzkumným projektem po dobu jeho pobytu v Pittsburghu, poskytnout mu pracovní prostor a přístup k internetu, stejně jako představit mu zdroje na univerzitě a v rámci komunity. Veškeré reference musí být zaslány poštou a e-mailem na adresu Cristiny Lagnese.

Čas a délka pobytu:
Výzkum se uskuteční v období od konce srpna do poloviny prosince (podzimní semestr) kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána – přibližně 3½ měsíce. Za účelem nalezení vhodného bydlení se doporučuje, aby vybraní uchazeči přijeli před posledním srpnovým týdnem, kdy začnou hodiny.

Pro více informací kontaktujte Nationality Rooms Program:
Tel.: 412-624-6150 | Fax: 412-624-4214 | Email: Cristina Lagnese

Vydáno: 30. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil