2. lékařská pro Týden mozku: Moderní diagnostika a léčba epilepsie – od genů až k laseru

Štítky


středa 15. března 2023

15.00—17.00

Velká posluchárna, budova teoretických a preklinických ústavů, 2. LF UK (Plzeňská 311, Praha 5 – Motol)

stream

podrobný program na webu AV ČR

Přednášejí vědci a lékaři z 2. lékařské fakulty UK – Epileptologického výzkumného centra (EpiReC).


Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Přibližně u třetiny lidí s epilepsií záchvaty neodpovídají na léčbu. Vybraní pacienti mohou podstoupit chirurgickou léčbu, při které neurochirurg odstraní oblast mozku, ve které se nachází epileptické neurony a které záchvaty spouští.

V rámci bloku přednášek posluchače seznámíme s problematikou epilepsie, jak lze oblast mozku, kde se nachází epileptické ohnisko, s pomocí nejmodernějších metod zobrazit, či jakým způsobem v mozku nalézt zdroj epileptické aktivity. Návštěvníci také uslyší, jaké jsou nejmodernější neurochirurgické postupy, jak epileptického ohnisko odstranit, a jaké způsoby léčby je v budoucnu nahradí.  

Program:

dr. Jana Amlerová Úvod do epilepsie
(15 + 5 min.)
doc. Martin Kynčl Jak nalézt v mozku epileptické ohnisko
(15 + 5 min.)
dr. Radek Janča Jak se projevuje epileptická tkáň a jak ji zaměřit
(15 + 5 min.)
prof. Ondřej Bradáč Moderní chirurgické postupy v léčbě epilepsie u dospělých
(10 min.)
doc. Petr Libý Moderní chirurgické postupy v léčbě epilepsie u dětí
(10 + 5 min.)
prof. Přemysl Jiruška Budoucí možnosti léčby epilepsie
(15 + 5 min.)
diskuse (10 min.)

Celkem: 120 min.

Vytvořeno: 2. 3. 2023 / Upraveno: 3. 3. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.