POINT – stipendia UK

Podpora internacionalizace UK

POINT – podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 10/2020. O příspěvek lze žádat pouze na aktivity, které teprve proběhnou.

Studenti mohou získat finanční podporu na krátkodobé zahraniční mobility:

  • účast či výjezd na letní školy (nevztahuje se na jazykové pobyty)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference - aktivní účast s příspěvkem
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy mohou získat podporu na:

  •  výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  • organizaci mezinárodních letních škol (s fyzickou přítomností studentů).

Žádosti se podávají:

  • dvakrát ročně: od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo)
  • elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží Univerzity Karlovy) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí

POZOR: nově lze žádat i o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (na účastnický poplatek za akci)

Více informací na webu UK.

Vytvořeno: 18. 6. 2020 / Upraveno: 4. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne