Aliance 4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet. Cílem je rozvoj nové kvality spolupráce ve výuce, výzkumu, inovacích, vzdělávání a vytvoření platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.

Spolupráce aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí
  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků
  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií
  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Více informací o 4EU+ naleznete na webových stránkách Aliance.

Kontaktní osoba na 2. LF: Ing. Pavla Byrne, e-mail: @email

Sledujte Aktuality ohledně nabídky on-line kurzů pro studenty v rámci partnerských univerzit Aliance.

Vydáno: 28. 5. 2020 / Upraveno: 26. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne