Stáže a výměnné programy

Aktuality zahraničí

Vyhlášení a termíny stipendijních soutěží

Rádi vám poradíme na Oddělení zahraničních záležitostí

Ing. Pavla Byrne

 

Informace o studiu v zahraničí

Web Univerzity Karlovy

 

RSS kanál s aktualitami o zahraničních stážích

 
Povinnost evidence stáže

Připomínáme, že každý vyjíždějící student i doktorand je povinen před odjezdem zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu své studijní referentce. Poté, co se zaevidujete, podepište prosím formulář Evidence stáží – prohlášení a odevzdejte studijní referentce.


Přehled dlouhodobých a krátkodobých stáží a výměnných pobytů
Erasmus+
Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mobilitu a spolupráci ve sférách vzdělání a v odborné přípravě.

Více
Fond internacionalizce 2.LF
Finanční příspěvek z fakultní části Fondu internacionalizace na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF jde použít pouze na realizaci studijních pobytů, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo Univerzity Karlovy v Praze.
Fond mobility
Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje mezinárodní studijní a vědecké aktivity jak českých, tak zahraničních studentů a pedagogů.

Více
POINT UK
Aliance 4EU+
Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano, Københavns Universitet a nově University of Geneva.

Více
Stáže IFMSA
International Federation of Medical Students Associations Czech Republic zaštiťuje velmi atraktivní výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží.

Více
Wakayama Medical University School, Wakayama, Japonsko
Čtyřtýdenní praktická stáž na japonské lékařské univerzitě pro dva studenty čtvrtého a pátého ročníku 2. lékařské fakulty UK. Studenti jsou vybírání konkurzem v jarním období. Vybraní studenti mají možnost čerpat pro tyto stáže podporu z Fondu intternacionalizace 2.LF.
Seoul National University College of Medicine

Stáž je určena pro dva studenty 4.–5. ročníku na čtyři týdny v období červenec až září.

Přihláška musí obsahovat:

  • klinické předměty, které by student rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech zahraniční univerzity),
  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
  • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
  • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).

Část stáže bude hrazena z Fondu internacionalizace 2. LF UK (20 000 Kč).

Datum výběrového řízení bude upřesněno.

Možnosti ubytování: http://www.useoul.edu/

CEEPUS
 
Fulbrightův program

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami ČR a USA.

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních stipendií pro studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké stipendisty na akademických institucích v České republice. Fulbrightova komise také provozuje Poradenské centrum, které poskytuje informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství.

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející. Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost, pozvání z americké strany a velmi dobrá znalost angličtiny. Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce. Více na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

Fulbright-Masarykovo stipendium je na podporu dlouhodobých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Více na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

Kontakt:

Komise J. W. Fulbrighta

Karmelitská 17

118 00 Praha 1

Pevná linka 1: +420 222 718 452

Pevná linka 2: +420 222 729 987

E-mail: @email

Skype: czechfulbright

http://www.fulbright.cz

Poslední aktualizace: 17. 7. 2023 / Ing. Pavla Byrne