POINT – stipendia UK

Podpora internacionalizace UK

POINT – podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 10/2020. O příspěvek lze žádat pouze na aktivity, které teprve proběhnou.

Studenti mohou získat finanční podporu na krátkodobé zahraniční mobility:

 • účast či výjezd na letní školy (nevztahuje se na jazykové pobyty)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference - aktivní účast s příspěvkem
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy mohou získat podporu na:

 •  výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 • organizaci mezinárodních letních škol (s fyzickou přítomností studentů).

Žádosti se podávají:

POZOR na úpravu pravidel POINT UK (viz příloha Metodické pokyny):

 • AKTUÁLNĚ: příjem žádostí do jarního kola je od 15. června do 30. června 2023. Lze žádat o příspěvek na mobility, které se uskutečnily po 1. květnu 2023 z důvodu posunů termínu jarního kola.
 • Žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost o finanční podporu.
 • Virtuální mobility nejsou finančně podporovány.
 • Příspěvek z programu POINT nelze kombinovat s finanční podporou od Grantové agentury UK.
 • Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku) – tyto mobility budou preferovány.

Více informací na webu UK.

Poslední aktualizace: 31. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne