Vedoucí oborů magisterského studia Všeobecného lékařství

Anatomie prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
Biofyzika doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Chirurgie prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Dermatovenerologie prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Embryologie a vývojová biologie doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
Epidemiologie doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
Farmakologie prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Fyziologie prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
Gynekologie a porodnictví doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Histologie doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.
Imunologie prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Infekční nemoci doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Klinická biochemie prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Klinická genetika prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc.
Klinická propedeutika prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Latinská a anglická lékařská terminologie Mgr. Eliška Gýnová
Lékařská biologie prof. Ing. Zdeněk Sedláček,, DrSc.
Lékařská chemie a biochemie prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Lékařská etika a psychologie MUDr. Petr Příhoda
Lékařská informatika doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
Lékařská mikrobiologie MUDr. Otakar Nyč
Neodkladná péče a první pomoc prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Neurologie doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Neurovědy prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Oftalmologie doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
Onkologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Ortopedie doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.
Ošetřovatelství Mgr. Marie Šamánková
Otorinolaryngologie doc. MUDr. Zdeněk Kabelka
Patologická fyziologie prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Patologie prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Pediatrie prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Praktické lékařství MUDr. Josef Štolfa
Psychiatrie prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Rehabilitace prof. PaedDr. Pavel Kolář
Soudní lékařství MUDr. Michal Beran, Ph.D.
Stomatologie prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
Tělesná výchova PaedDr. Bohumil Hněvkovský
Tělovýchovné lékařství doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Urologie doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
Veřejné zdravotnictví doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
Vnitřní nemoci prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Zobrazovací metody doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor