Vývoj a standardizace neuropsychologické baterie pro sledování procesu učení, efektu léčby a kognitivní rehabilitace u dětské populace, včetně dětí s neurovývojovým či onkologickým onemocněním

Cílem této studie je vytvořit a standardizovat komplexní neuropsychologickou testovou baterii pro děti a mladé dospělé ve věku 6–19 let, včetně paralelní verze vhodné k retestu s krátkým časovým odstupem. Taková baterie není doposud pro daný věk v České republice k dispozici, přestože se jedná o základní předpoklad neuropsychologického vyšetření. Vzniklý neuropsychologický nástroj umožní konstatovat slabé a silné stránky kognitivního profilu dítěte a poskytne informace o původu jeho kognitivních obtíží. Na základě získaných informací bude možné doporučit individuální a adekvátní intervence ve vzdělávacím procesu a v začlenění do každodenního života rodiny a společnosti.

Projekt počítá s kooperací institucí akademického a klinického rázu, kromě 2. LF UK a čtyř primariátů FN Motol je podporován třemi univerzitními katedrami psychologie a dvěma profesními organizacemi, na realizaci se bude podílet posléze i odborné nakladatelství. Mimo jiné bude vytvořena aplikace či software sloužící k vypočítávání vážených skórů, percentilů a mentálních věků.

Zvolený metodologický postup splňuje nároky pro tvorbu psychologicko-diagnostických metod a výsledná neuropsychologická baterie bude jako samostatná psychodiagnostická metoda vydána v nakladatelství s oprávněním tyto metody vydávat.

Délka projektu – 7/2020 – 6/2023

Podpora projektu: Technologická agentura České republiky

Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.