Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem

Podpora projektu: Technologická agentura České republiky v rámci Programu ÉTA 3

Označení: TL03000090

Délka trvání projektu: 5/2020 – 12/2023

Web projektu

Hlavním cílem zamýšleného projektu je snižovat prožívání procedurální bolesti při výměně obvazů u pacientů s popáleninovým traumatem prostřednictvím vytvořené a pilotně ověřené aplikace pro virtuální realitu. Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností (např. poslech hudby, relaxační techniky), které jsou založeny na odvedení pozornosti od pocitu bolesti. Virtuální realita se zdá být nejslibnější z těchto možností a kromě distrakce snižuje také úzkostné a depresivní symptomy a zvyšuje spolupráci pacienta, přičemž se studie také shodují na příznivé roli pocitu ponoření se do prostředí virtuální reality. Tento projekt svým zaměřením chce propojit využití virtuální reality s komplexním snižováním bolesti v kognitivní, afektivní i senzorické oblasti.

Aplikačním garantem projektu je Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, spoluřešitelem Univerzita Palackého v Olomouci.

Celému projektu bude předcházet pilotní ověření, které zajistí volbu adekvátního přístupu pro implementaci výzkumného designu, včetně vytvoření nové aplikace pro virtuální realitu respektující současný technologický rozvoj v této oblasti.

Hlavním výstupem projektu je vytvoření VR aplikace na snižování bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Její přímé uplatnění je možné na popáleninových klinikách v Praze, Brně a Ostravě.

Poslední aktualizace: 19. 7. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.