Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci

Podpora: Technologická agentura ČR v rámci Programu KAPPA

Označení: T001000215

Délka trvání projektu: 1/2021–4/2024

Hlavní řešitel za českou stranu: doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., Neurologická klinika  2. LF UK a FN Motol

Spoluřešitelé: Univerzita v Oslo, laboratoř vedená prof. Evandrem Fangem

Web projektu

Logo

Cílem projektu je zlepšit včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby (AD) ověřením řady nových a perspektivních biomarkerů souvisejících s mitofagií/autofagií v séru a mozkomíšním moku (CSF) na přesně definované populaci účastníků České studie stárnutí mozku a ověřit je na indukovaných pluripotentních kmenových buňkách (iPSC) a zvířecích modelech v laboratoři Evandra Fanga (Norsko). Účastníci ve věku 55+ odeslaní praktickými lékaři, psychiatry a geriatry pro podezření na kognitivní poruchu budou osloveni na Klinice paměti Neurologické kliniky FN Motol. Celkem bude zařazeno 300 účastníků v různých stadiích AN a ostatních nealzheimerovských demencí (např. frontotemporální lobární degenerace a nemoci s Lewyho tělísky), a s kognitivní poruchou vaskulární etiologie. Kromě toho bude zařazeno 80 věkově odpovídajících kognitivně normálních starších dospělých osob. Seznam prospektivních nových biomarkerů je založen na předchozích studiích  na zvířatech (Fang EF et al., Nature Neu 2019) a lidských proteomických studií od pacientů s AN. Na tomto společném česko-norském projektu se podílejí výzkumníci z CBAS - český tým s unikátní kohortou klinické populace starších dospělých a špičkový norský výzkumný tým specializovaný na výzkum mitofágie. Cílem tohoto společného projektu je vyvinout biomarkery pro včasnou diagnostiku AN a poskytnout důkazy pro potenciální vývoj léků.

Poslední aktualizace: 29. 9. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.