OP VaVpI – Projekt „Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK“ (VIAL)

Díky dotaci ve výši přes 70 milionů korun, poskytnuté ministerstvem školství v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) určené vysokým školám na podporu infrastruktury pro výuku a výzkum, vzniklo na 2. LF UK nové interdisciplinární pracoviště vybavené nejmodernějšími přístroji a zaměřené na analýzy velkého množství dat. 2. lékařská fakulta tak díky dotaci získala špičkové vybavení pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných chorob a dětských nádorů.


Nová přístrojová technika je zároveň k dispozici i zavedeným vědeckým týmům, které ji díky rozsáhlým zkušenostem mohou okamžitě využít, ještě více posílit své výzkumné zázemí a zlepšit diagnostiku a péči o dětské pacienty s těmi nejzávažnějšími chorobami, jako jsou leukemie, solidní nádory, endokrinologické choroby, selhání ledvin a poruchy imunologické či neurologické.

2. LF UK je mezi českými lékařskými fakultami díky těsné spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole jedinečná svým zaměřením na dětské pacienty. Nachází se zde několik unikátních pracovišť, včetně největší dětské onkologie, laboratoře CLIP, zkoumající dětské leukémie, kterou spoluzakládal a vede hlavní řešitel projektu prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie, nebo jediného transplantačního centra pro transplantace ledvin u dětí. Koncentrují se tu pacienti se závažnými, často velmi vzácnými chorobami. Díky pokrokům molekulární biologie a extrémnímu poklesu cen genetických analýz (z milionů korun na desítky tisíc), které odhalí i nejmenší změny v genomu, mají lékaři nyní možnost poznat genetickou příčinu i u velmi vzácných, někdy unikátních chorob, či odhalit jednotlivé buňky odlišující se svou informací, např. buňky nádorové. Jedná se však o obrovská množství dat, představující velkou výzvu pro analýzu, při jejichž zpracování je nutná kooperace v rámci více týmů.

Co je inkubátor funkčních analýz

Určení genetické změny (mutace či polymorfismu) nemusí vždy znamenat chorobu. Genetické změny tvoří naši individualitu a velká část z nich není patogenní. Genetický kód je plán, jehož realizací jsou bílkoviny, které tvoří naše tělo. A právě pro určení toho, jestli je nějaká změna významná, jsou nutné funkční studie na úrovni bílkovin. Nové přístrojové vybavení v rámci projektu VIAL vytváří ucelený řetězec vedoucí od genetické analýzy celého genomu pomocí sekvenátoru nové generace přes učení změny funkcí bílkoviny na čipových analyzátorech (SPR) až po přístroje měřící detailní charakteristiky buněk a jejich vzhled, jako je například optický cytometr.

Nestavělo se na zelené louce, podpora putuje k úspěšným a zavedeným vědeckým týmům

Projekt VIAL měl za cíl, na rozdíl od některých center rostoucích v regionech, vzniklých na zelené louce, a spotřebovávajících tak velkou část rozpočtu na rozsáhlé stavby, minimalizovat stavební část a směřovat přístrojovou techniku k již zavedeným týmům. Modernizace stávajícího objektu, využívaného pro výuku a výzkum na 2. LF UK, která byla dokončena v polovině roku 2015, byla pouze minoritní součástí projektu. Zásadní roli zastávalo pořízení špičkového přístrojového a laboratorního vybavení, jehož uvedení do pilotního provozu se uskutečňovalo v průběhu roku 2015.

Laboratorní přístroje a související zázemí umožní výzkum spojený s výukou zejména v oblastech nádorových onemocnění dětských leukémií, objasňování funkčních molekulárních patologií u vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob a u stanovování genotypově-fenotypových korelací a analýz interakcí proteinů a nukleových kyselin s malými molekulami a léky. Realizací projektu bude navázáno na dlouhodobou úspěšnou výzkumně-vzdělávací dráhu 2. LF UK spojenou s profesní přípravou pregraduálních studentů i postgraduálních specialistů v medicínských oborech, se zvláštním důrazem na již fungující specializační vzdělávání (klinická atestace) kombinované s doktorským studiem biomedicíny (tzv. postgraduální program MD-PhD).

Celkové náklady projektu „Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK“ byly rozpočtovány na 73 994 561,– Kč, z vlastních zdrojů 2. LF UK bylo vynaloženo 2 247 492,– Kč, částka poskytnutá z OP VaVpI činila 68 % z přidělené dotace, tedy 48 788 006,92 Kč, a částka vyplacená ze státního rozpočtu formou dofinancování aktivit projektu do 100 % činila 22 959 062,08 Kč.


Vědecké týmy zapojené do projektu VIAL

 

Videoreportáž ze slavnostního otevření laboratoře:

 

KONTAKT:

MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel.: +420 224432026
e-mail: @email

Poslední aktualizace: 29. 9. 2020 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.