European perioperative medical networking (EUPEMEN)

European perioperative medical networking (EUPEMEN)

Doba trvání: 1. 9. 2020 – 31. 10. 2022

Hlavním řešitelem projektu EUPEMEN je as. MUDr. Petr Kocián, Ph.D., školský zástupce přednosty Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM. Zahajovací meeting proběhl on-line 8. 10. 2020, krátkou anotaci projektu naleznete níže (pdf, 235 kB).

Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.