Projekty řešené na 2. lékařské fakultě

Nejvýznamnější běžící projekty

Nejvýznamnější projekty jsou financovány hlavně ze strukturálních fondů EU.

Archiv

CLIP Leukémie: buněčná analýza hmotnostní cytometrií

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

CLIP: Hyperspektrální cytometrie

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK (VIAL)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Přehled projektů řešených na 2. LF UK od roku 2006

 

Prezentace dalších projektů

Database of Germline p53 Mutations

Database of Germline p53 Mutations (historický projekt, uzavřen)

3D film o principech pohybu poslouží při výuce fyzioterapeutů

Díky podpoře Nadace ČEZ se v letech 2017 a 2018 podařilo dokončit 2. a 3. díl filmu ve 3D projekci, který bude sloužit při pregraduální výuce fyzioterapie a medicíny na 2. LF UK a pro postgraduální vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů. Ve videomateriálu jsou vizualizovány biomechanické principy pohybu vycházející z vývojové kineziologie (posturálně lokomočního vývoje dítěte). Vizualizace ve 3D projekci umožní ukázat pohyb v jeho funkční komponentě s představou, která je verbálně obtížně sdělitelná.

Podle Mgr. Kateřiny Míkové, vedoucí fyzioterapeutky z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, si uživatel pomocí animovaného pohybu lépe spojí představu s reálným klinickým případem. Na videoanimaci lze snadno vysvětlit studentům správné zapojení svalových skupin jako vzor pro následnou terapii a je možné paralelně porovnat neideální zapojení, které vede ke vzniku obtíží.

Obrázky: Archiv Kateřiny Míkové

Vydáno: 1. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 19. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová