Projekty řešené na 2. lékařské fakultě

Nejvýznamnější běžící projekty

Nejvýznamnější projekty jsou financovány hlavně ze strukturálních fondů EU.

Virtual Reality and Coping with Procedural Pain in Burn Patients (web projektu)
Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci
Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace
(NCMNK)
Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem
Vývoj a standardizace neuropsychologické baterie pro sledování procesu učení, efektu léčby a kognitivní rehabilitace u dětské populace, včetně dětí s neurovývojovým či onkologickým onemocněním
European perioperative medical networking
(EUPEMEN)
The Closer Project

Childhood Leukaemia: Overcoming distance between South America and European Regions

Archiv projektů

CLIP Leukémie: buněčná analýza hmotnostní cytometrií

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

www.clip.lf2.cuni.cz/cs/

CLIP: Hyperspektrální cytometrie

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

www.clip.lf2.cuni.cz/cs/oppk-clip-hyperspektralni-cytometrie-1/

Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK (VIAL)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

3D film o principech pohybu pro výuku fyzioterapeutů
Database of Germline p53 Mutations

Přehled projektů řešených na 2. LF UK od roku 2006

 

Vytvořeno: 1. 12. 2014 / Upraveno: 16. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová