Úvodní slovo děkana

Vážení kolegové, milí přátelé 2. lékařské fakulty,
letos poprvé vydáváme Karolínku výhradně v elektronické podobě. Můžete si ji prohlížet na internetu, kde se data průběžně aktualizují, nebo na CD-ROM, které jsme do vaší instituce poslali pro off-line prohlížení.

Je mi jasné, že první rok „elektronické Karolínky“ může přinést různé poporodní bolesti. Vězte, že jsme udělali maximum, abyste potřebné informace našli pohodlně. Data, která pečlivě zkontrolovala a aktualizovala Zuzana Pavelková, převedl do nového formátu Ing. Prokš. Oběma za tuto práci upřímně děkuji, stejně jako zaměstnancům, kteří data sbírali na klinikách, ústavech a děkanátu fakulty.

Vaše cesta k aktuálnějším datům bude tedy snad jednodušší. Vedle toho ušetříme asi čtvrt tuny papíru. Peníze, které do každoročního tisku tohoto dokumentu investovala fakulta i studenti prvního ročníku (tradičně takřka výhradní kupující), snad najdou lepší uplatnění.

Vážení kolegové, přeji vám úspěšný akademický rok 2008–2009.

Ondřej Hrušák

Poslední aktualizace: 15. 1. 2018 / Administrátor