Aktuality

0

Přihlašování do hodin tělesné výchovy započne 9. září 2020 pro povinné předměty14. září 2020 pro předměty volitelné.

0

Mezifakultní soutěž v běhu a cyklistice Koloběh fakult skončila 31. srpna. Po bezmála dvou měsících virtuálního soupeření vyhrála v běhu i cyklistice 2. lékařská fakulta.

0

V souvislosti se změnami způsobenými opatřeními ohledně COVID 19 jsou stanoveny nové požadavky pro získání zápočtu z tělesné výchovy.