Pediatrické specializace jako bonus

Stejně jako ostatní lékařské fakulty poskytujeme všeobecné lékařské vzdělání a naši absolventi se mohou uplatnit ve všech oborech. Oproti jiným fakultám se studenti mohou podrobně seznámit s pediatrickými specializacemi, které patří do evropské a světové špičky, jako například dětská hematoonkologie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská psychiatrie a dětská chirurgie či ortopedie.