Den pootevřených dveří

Na speciální vydání dne otevřených dveří srdečně zveme všechny zájemce o studium na 2. lékařské fakultě. Formou komentovaných prohlídek, ukázek a workshopů se seznámíte s tím, co vás na fakultě čeká, a mnoho věcí si sami vyzkoušíte.

Těšíme se na vás!


sobota 1. říjen 2022

10.00—13.00

Ústav anatomie 2. LF UK (Plzeňská 311, Praha 5 – Motol

  • Doprava: K příjezdu do areálu doporučujeme využít linek městské hromadné dopravy, nejbližší tramvajovou a autobusovou zastávkou je „Motol“. Dopravu vlastním vozem zvažte, v areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty není možné parkovat a v Praze 5 jen v režimu parkovacích zón.
  • K účasti na akci není nutná předchozí registrace.


V případě dotazů nás kontaktujte na @emailProgram

název a typ akce   popis místo
Jak voní anatomie?

komentovaná prohlídka piteven a operačního sálu

 

2. lékařská fakulta UK má jedny z nejmodernějších piteven v Česku. Prohlídka zahrnuje pitevní sály, přípravnu těl, chirurgický sálek s virtuálním pitevním stolem a ultrazvukem, zázemí pro vyučující a studenty, technickou místnost – režii, jež slouží k přenosu záznamu z pitevních cvičení.

pitevny

budova C

1. patro

Lidské tělo okem anatoma za pomoci výukového simulátoru

komentovaná ukázka

 

Virtuální pitevní stůl odhalí taje lidského těla a umožní nahlédnout do útrob velmi přesvědčivého 3D modelu člověka.

operační sál

C 106

budova C

1. patro

Ukázka chirurgického šití

komentovaná ukázka s možností vlastního vyzkoušení

 

Chirurgická sutura je základní dovedností každého chirurga, její správné provedení je pak nezbytné pro nekomplikované hojení tkání a její pravidelnost a elegance pak chirurgovou vizitkou. jak celá technika prakticky vypadá a jaké možnosti šití a nástrojů v současné době máme a jak a k čemu je používáme.

pitevny

budova C

1. patro

Mozek jako nejvýkonnější řídicí jednotka v těle a jak řídí naše smysly?

komentovaná ukázka

 

Lidský mozek je řídicím centrem nervové soustavy. Přijímá signály z našich smyslových orgánů a posílá informace do svalů. Zpracuje každou sekundu tolik informací, které by nedokázal zpracovat ani ten nejvýkonnější počítač na světě.

pitevny

budova C

1. patro

Ultrazvuk jako moderní zobrazovací technika

komentovaná ukázka

  Co všechno se skrývá v útrobách člověka? A co všechno mužeme vidět na ultrazvuku?

operační sál

C 106

budova C

1. patro

Poznáte jednotlivé druhy kostí poslepu, jenom pohmatem?

komentovaná ukázka s možností vlastního vyzkoušení

 

Návštěvník bude mít zavázané oči a rukama bude odhadovat, jaké druhy kostí jsou umístěny v krabici (umělé kosti vytištěné na 3D tiskárně).

učebna

C 113

budova C

1. patro

Anatomie pohmatem

komentovaná ukázka

  Základní metoda vyšetřování těla, čili zkuste si, kde co máte…

učebna

C 113

budova C

1. patro

Okem umělce

výstava

  Abstraktní malíř Vladimír Váchal umístí své obrazy přímo v prostorách piteven Ústavu anatomie. Přijďte zapojit své zrakové receptory a užijte si tvorbu mladého umělce v netradičním pojetí.

pitevny

budova C

1. patro

Vznik nanovláken

video

   

obrazovky
na pitevnách

budova C

1. patro

Moderní směry ve výzkumu a léčbě epilepsie

přednáška

   

11.00-11.45

učebna

C 212

budova C

2. patro

Jak funguje rovnovážný smysl?

přednáška

  Za použití speciálního přístroje lze měřit rovnováhu + vysvětlení fungování tohoto smyslu.

učebna

C 215

budova C

2. patro

Vyšetření rovnováhy ucha

Praktické demonstrace

(navazují na předcházející přednášku o rovnovážném systému)

 

1) vyšetření rovnováhy stoje
2) vyšetření vestibulookulárního reflexu (interakce vnitřní ucho – zrak
3) vyšetření subjektivního vnímání vertikály

učebna

C 215

budova C

2. patro

Léčiva ovlivňují naše smysly.

přednáška

  Podílí se pacient na (ne)účinku léčiv ?

učebna

C 209

budova C

2. patro

Poznej léčivou látku/rostlinu či lékovou formu

Interaktivní hra
(zejména pro děti)

 

Podívejte se, přivoňte anebo třeba i ochutnejte některé z látek, z kterých se připravují léčivé přípravky přímo v lékárně.

atrium

budova C

2. patro

Drogy mění naše smysly

poster

  Napřed vysvětlíme pojem droga.
Pak si ukážeme, jak působí na náš organismus.

atrium

budova C

2. patro

Smysly, jak je nevidíme

ukázka preparátů pod mikroskopem

  Histologické preparáty smyslových orgánů jsou krásné a zaujmou i laiky.

učebna

B 210

budova B

2. patro

Jednotlivé smysly interaktivní formou a nevšední experimenty

Fyziologická měření

 

1) testování zraku a vysvětlení principů některých optických klamů, vliv umělého osvětlení na naše vnitřní hodiny (sociální jetlag)
2) test sluchu, demonstrace kostního vedení zvuku
3) aktivity zaměřující se na funkci chuti a čichu a jejich souhru (změny vnímání sladké chuti po podání čaje z Gymnema sylvestre, test počtu chuťových pohárků při obarvení jazyka potravinářským barvivem na modro)
4) test reflexů a hmatových vjemů (velikost receptivních polí na různých částech těla)

učebna

B 215

B 217

budova B

2. patro

Jazyky všemi smysly

přednáška

 

I jazyky vnímáme všemi smysly a zvláště jazyk medicínský. Čeština, latina či angličtina pohledem lékařů i pacientů.

učebna

C 222

budova C

2. patro

Vytvořeno: 9. 9. 2022 / Upraveno: 1. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.