Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. LF UK

Podmínky pro přijetí podle § 49, odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění

Pokud již studujete na jiné lékařské fakultě, může děkan povolit vaše přijetí, aniž byste museli skládat další přijímací zkoušku. Přestupové přijetí je ale značně náročnější než standardní přijetí do prvního ročníku a pouze malá část uchazečů má šanci na úspěch.

Jako první krok prosím zvažte, zda můžete splnit naše přestupové podmínky:

  • Studijní plán oboru, v němž jste v současnosti zapsáni (všeobecné lékařství, fyzioterapie, všeobecná sestra), se od studijního plánu tohoto oboru na 2. lékařské fakultě nesmí lišit délkou studia a jeho složení se může lišit nejvýš třemi předměty.
  • Váš studijní průměr musí být nižší než 1.5, a to včetně opakovaných zkoušek.
  • Musíte mít ukončeny všechny studijní povinnosti ročníku, v němž právě studujete.
  • Nepřijímáme studenty v prvním a šestém (závěrečném) ročníku.

Pokud si myslíte, že naše podmínky splňujete, napište nám žádost o přestup, na níž uvedete „přijetí bez přijímací zkoušky – přestup“. K ní připojte:

  • doklad o zaplacení administrativního poplatku;
  • odůvodnění žádosti o přestup;
  • ověřený výpis vašich studijních výsledků včetně průměru, potvrzený Studijním oddělením;
  • vytištěné studijní plány oboru, který studujete.

Podání přihlášky a žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 29. února daného roku na naše Studijní oddělení, výpis studijních výsledků je možno doložit do 31. srpna. (V případě zaslání e-mailem budeme chtít originály dokumentů vidět později.) Upozorňujeme, že u bakalářských oborů o přijetí rozhodují také kapacitní možnosti fakulty.

Pokud potřebujete pomoc či další informace, mailujte prosím na .

Foto: Vojtěch Mucha

Vydáno: 18. 12. 2013 / Poslední aktualizace: 3. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová