Den otevřených dveří

 

 

 

Děkujeme vám za návštěvu virtuálního dne otevřených dveří na 2. lékařské!

Stále můžete zhlédnout záznam z živě streamované prezentace o fakultě a našich programech (Všeobecné lékařství, Fyzioterapie a Všeobecné a Pediatrické ošetřovatelství), videoprezentace našich studentůvidea o fakultě, nemocnici a studiu.

Virtuální dveře otvírejte zde:

 

Děkan a zástupci vedení fakulty představují naše obory
Studenti o studiu a životě na 2. lékařské
Virtuální prohlídka FN Motol a fakulty, ukázky přednášek, debata o novém kurikulu...

Pro další dotazy jsme pro vás na Facebooku nebo na e-mailu .

 

 

 

 

Vydáno: 5. 2. 2015 / Poslední aktualizace: 15. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.