Videa – fakulta, FN Motol, studium

Podívejte se, jak to vypadá u nás na fakultě a v motolské nemocnici nebo jak se u nás studuje.


Fakulta

Jak to u nás vypadá

Vaším průvodcem po fakultě a nemocnici je v tomto případě Janek Rubeš. Pojďte s ním do poslucháren nebo pitevny!

Jak se u nás studuje

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek a absolvent MUDr. Adam Láznička představují 2. lékařskou.


Debata o novém kurikulu fakulty

Modernizované studium představují prof. Petr Marusič, prof. Josef Zámečník a prof. David Kachlík, ptá se student 6. ročníku Všeobecného lékařství Ondřej Hubálek.


Virtuální prohlídka Ústavu anatomie

Ústavem provádí přednosta prof. David Kachlík.

Virtuální prohlídka Ústavu fyziologie

Ústavem provádí přednosta prof. Přemysl Jiruška a kolegové.

 


Nemocnice

Pojďte s námi na vizitu

Nahlédněte do Fakultní nemocnice v Motole, ve které probíhá většina klinické výuky studentů 2. lékařské.


Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Kliniku, na které probíhá výuka fyzioterapie, představuje její přednosta prof. Pavel Kolář.

Kariéra zdravotní sestry ve Fakultní nemocnici Motol

Ošetřovatelské obory: Podívejte se, jak vypadá práce instrumentářky.


Přednášky

Biologie nádorů mozku

Prof. Josef Zámečník z Ústavu patologie a student Všeobecného lékařství Michal Beneš přednáší v rámci Juniorské univerzity Karlovy o biologii nádorů mozku a zamýšlí se nad implikacemi pro budoucí léčbu


Kostohrátky: Ruka

 

Krátká anatomická přednáška prof. Davida Kachlíka, přednosty Ústavu anatomie.

Kostohrátky: Noha

 

Krátká anatomická přednáška prof. Davida Kachlíka, přednosty Ústavu anatomie.

 

Vydáno: 13. 1. 2021 / Upraveno: 27. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.