Den otevřených dveří

 

Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 9.30.

Přijďte zjistit, proč si vybrat právě naši fakultu, zúčastnit se workshopů, zeptat se na cokoliv, co vás zajímá v souvislosti se studiem nebo přijímacím řízením, seznámit se s pedagogy a studenty, prohlédnout si fakultu a vybraná pracoviště.

Prodej modelových otázek bude probíhat v 1. poschodí na Studijním oddělení děkanátu 2. LF UK po celou dobu trvání dne otevřených dveří.

Program
9.30–13.00 Máme otevřené dveře
V průběhu celého dne otevřených dveří můžete navštěvovat tematické stánky ve vestibulu a posluchárenském bloku, ptát se našich studentů, účastnit se workshopů a zakoupit si u nás modelové otázky k přijímacím testům
vestibul přípravný kurz • co tě čeká v prváku • druhák až třeťák • od čtvrťáku do promoce • Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství • Fyzioterapie • Motolák • Asociace studentů fyzioterapie • International Federation of Medical Students’ Association • studenti ve světě • akademický senát • sport na fakultě • koutek pro rodiče • workshop #prsakoule • Medici PRO Očkování
snížené přízemí
(SP)
workshopy chirurgické šití • laparoskopické šití • osteosyntéza • ultrasonografie v rehabilitaci

první suterén

(1S)

workshop resuscitace a intubace • namaskujte si zranění
10.00–10.45

Děkan, vedení a studenti představují fakultu a studijní programy

Velká posluchárna Všeobecné lékařství
Malá levá posluchárna Fyzioterapie
Malá pravá posluchárna Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

11.00–12.00

Vyberte si, jakým způsobem chcete blíže poznat naši fakultu. Program dle vlastní volby:

 

 • Přednášky o novinkách v genetice, diabetologii a neurologii. Velká posluchárna.

11.00 Budoucnost zapsaná čtyřmi písmenky aneb umíme upravit DNA na přání? MUDr. Markéta Racková

11.20 Jak může mobil pomoct dítěti s cukrovkou? Doc. Štěpánka Průhová

11.40 Budoucnost léčby onemocnění mozku – Star Trek nebo realita? Prof. Přemysl Jiruška

 

 • Organizované prohlídky vybraných pracovišť 2. lékařské fakulty a FN Motol
  Sraz v atriu, společné odchody na kliniky v 11.00.
   
  Program prohlídek pracovišť
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

  Porodní sál, ultrazvukové pracoviště, ambulance, lůžkové stanice kliniky

  Ukázka provozu ultrazvukových přístrojů

  Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

  Oddělení kliniky a knihovna

  Představení kliniky a beseda s uchazeči

  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

  Jednotka intenzivní péče a standardní oddělení

  Představení problematiky dětské onkologie a hematologie

  Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

  Lůžkové oddělení a laboratoře

  Prezentace o klinice a jejím zaměření

  Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

  Stážovna sloužící k teoretické výuce studentů

  Krátké videopředstavení a ústní představení pracoviště, charakteristika základních psychiatrických onemocnění, kterým se klinika věnuje. Praktická ukázka: administrace psychologického testu

  Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

  Ambulance, komplement kliniky se specializovanými poradnami včetně endoskopie a lůžkové oddělení

  Prezentace kliniky, simulace základních chirurgických technik

  Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

  Prohlídka lůžkové stanice s vysvětlením běžného chodu interního oddělení (pokoje pacientů, pracovna lékařů, sesterna, vyšetřovna)

  Praktická ukázka nejčastějších interních chorob: arteriální hypertenze („vysoký krevní tlak“, měření tlaku digitálním tonometrem, každý si může změřit svůj tlak); diabetes mellitus („cukrovka“, měření glykemie glukometrem, možnost nechat si změřit hodnotu krevního cukru, na ukázku senzor, ev. inzulinová pumpa, inzulinové pero), ICHS (jednomu zájemci natočíme EKG, další zajímavé křivky budou na ukázku; fonendoskopy s možností si poslechnout vlastní tlukot srdce, dýchání…), transfúze (krevní skupina, zájemci si mohou sami určit svoji krevní skupinu pomocí příslušného setu) a další.

  Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

  Zasedací místnost

  Prezentace kliniky, trenažér na traumatologické operace

  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

  Ambulance nukleární medicíny

  Prezentace: struktura kliniky, přístrojové vybavení, spektrum vyšetření, průchod pacienta naším oddělením, některé výsledky prováděných vyšetření

  Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

  Stážovna, lůžková část a ambulance, audiologické pracoviště

  Představení kliniky, seznámení s prováděnými výkony a průběhem teoretické i praktické výuky na naší klinice, předvedení přístrojového vybavení kliniky používaného k výuce, včetně endoskopů a modelů.

  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

  Vizitovna kliniky, pracoviště s nejmodernějšími přístroji CT a magnetické rezonance

  Prezentace současných možností zobrazování, výhledy do budoucnosti vyšetřování. Ukázka nových trendů v miniinvazivní léčbě cév, včetně odstraňování sraženin z mozkových cév, zavádění výztuží do aorty atd., léčba onkologických nemocí naváděná zobrazovacími metodami.

  Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

  Stanice oddělení Neurochirurgie pro děti a Stanice oddělení Neurochirurgie dospělých

  Představení kliniky a oboru neurochirurgie, praktický nácvik chirurgického šití, imobilizace páteře, převaz hlavy, vyšetření cév mozku transkraniálním Dopplerem

  Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

  Komplement kliniky, lůžkové oddělení, oční ambulance, knihovna

  Historie kliniky, současné diagnostické a terapeutické možnosti v léčbě širokého spektra pacientů od předčasně narozených dětí až po seniory

  Pediatrická klinika 2. LF a FN Motol

  Prostory kliniky

  Prezentace o zaměření kliniky, chodu dětských oddělení včetně nově otevřené JIP, přístrojové vybavení oddělení dětské dialýzy

  Stomatologická klinika dětí a dospělých

  Poliklinika 4. patro

  3D rekonstrukce a plán ošetření při ortognátních operacích; digitální otisky, faciální sken, 3D CBCT a 3D tisk ve stomatologii

  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

  Tréninkové centrum pro nácvik techniky endoskopických výkonů

  Bude možné vyzkoušet si práci na mechanických i virtuálních trenažerech pro laparoskopické výkony

  Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

  Centrální laboratoř zpracovávající vzorky biologického materiálu ze všech klinik FN Motol i od externích pracovišť mimo Motol

  Exkurze do laboratoře, prohlídka všech provozů (rutina, speciální analýzy, statim, příjem biologického materiálu). Možná ukázka některých neobvyklých nálezů u speciálních analýz.

  Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

  Laboratorní učebna pro výuku na simulátorech dospělých i dětských pacientů, max. 10 zájemců, 2 skupiny – nejdříve po skončení prezentace pro uchazeče o studium v BcSP Všeobecné ošetřovatelství a v BcSP Pediatrické ošetřovatelství.

  Uchazeči se seznámí s funkcemi simulátorů a s možnostmi jejich zapojení do výuky

  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

  Prohlídka celého pracoviště: stážovna s vybavením pro studenty třetího ročníku, výukové laboratoře, laboratoře bioptické stanice, molekulární laboratoře s moderním vybavením, laboratoř elektronové mikroskopie

  Prezentace: Způsob výuky patologie pro studenty 3. ročníku, základní laboratorní vyšetření pro nemocné, od nichž jsou odebírány tkáně nebo jejich vzorky, peroperační vyšetřování nemocných.

 • Stánky a workshopy po celou dobu trvání dne otevřených dveří
12.00–12.45

Děkan, vedení a studenti představují fakultu a program Všeobecné lékařství

Velká posluchárna Repríza prezentace je určena pro všechny zájemce o program Všeobecné lékařství, kteří to dřív nestihli anebo si chtějí vše poslechnout znovu.
13.00

Ukončení programu

 

Den otevřených dveří 2019

Všem návštěvníkům i divákům on-line děkujeme za zájem, na web jsme umístili videozáznam, fotografie, plakáty, které si připravili studenti pro informační stánkyreportáž-povídku studenta Martina Vidličky. Těšíme se na další otázky na studium a přijímací řízení na .

Facebookovou událost ke dni otevřených dveří 2020 najdete na tomto odkazu.


Kde nás najdete?

Fakulta sídlí v areálu Fakultní nemocnice v Motole (stanice metra „Nemocnice Motol“).

 

Vydáno: 5. 2. 2015 / Poslední aktualizace: 7. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.