Ombudsman

Na základě rozhodnutí děkana fakulty byla v říjnu 2021 pro české studenty na naší fakultě vytvořena pozice ombudsmana. Tuto roli bude zastávat PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Roli ombudsmana pro zahraniční studenty zastává nadále Mgr. Petra Fabingerová, členka kolegia děkana a koordinátorka mezinárodních studentů.

Role ombudsmana spočívá v řešení záležitostí, které může student vnímat jako porušení jeho osobní svobody, úcty a podobně. Případy budou podle potřeby konzultovány s týmem odborníků (právník, psycholog). Individuální přístup je hlavním atributem práce ombudsmana. Diskrétní postup řešení je samozřejmostí.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz týkající se výše zmíněných oblastí, ocitnete se v tísnivé situaci nebo se setkáte s nevhodným chováním dotýkajícím se vaší důstojnosti anebo práv, na ombudsmanku dr. Tomovou se můžete obrátit e-mailem @email

Preferujete-li osobní konzultace, pak jsou za tímto účelem stanoveny konzultační hodiny v kanceláři dr. Tomové v Ústavu ošetřovatelství (budovu najdete zde):

  • Úterý    13–15 hod.
  • Středa  13–15 hod.

 

Vytvořeno: 26. 11. 2021 / Upraveno: 30. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková