Co si o fakultě myslí absolventi

Dlouhou dobu jsme byli zvyklí dozvídat se názory absolventů individuálně. Nedávno proběhla anonymní anketa, v níž absolventi odpovídali o sobě i o svých názorech na naši fakultu. V této anketě jsme oslovili emailem zhruba 375 absolventů z let 2004 až 2008, jejichž emailové adresy jsme měli v databázi. Ačkoliv řada námi evidovaných adres byla již nefunkční, účast v anketě byla poměrně vysoká, zúčastnilo se jí 269 absolventů (to je cca 72 procent, tento počet obsahuje i 17 absolventů z jiných let, kteří se o anketě dozvěděli od svých známých).

Respondenti – rok absolutoria

 

Našel/-la jste po absolvování studia pracovní uplatnění, které vám vyhovuje?

 

V jaké pozici nyní pracujete? (možno zvolit více možností)

 

V jakém oboru nyní pracujete? (možnost zadat jeden obor)

 • dětské lékařství 41
 • interna 37
 • anesteziologie a resuscitace 19
 • neurologie 19
 • praktický lékař pro dospělé pacienty 16
 • gynekologie a porodnictví 15
 • psychiatr 12
 • radiodiagnostika 10
 • chirurgie 8
 • neonatologie 8
 • kardiologie 6
 • oftalmologie 6
 • ortopedie 6
 • rehabilitace 6
 • ORL  5      
 • pneumologie 4
 • dermatovenerologie 3
 • dětská chirurgie 3
 • hematologie, transfuzní lékařství 3
 • patologie 3
 • posudkové lékařství 3
 • praktický lékař pro děti a dorost 3
 • traumatologie 3
 • diabetologie 2
 • gastroenterologie 2
 • infekční nemoci 2
 • onkologie a radioterapie 2
 • dětská hematologie/onkologie  1
 • gerontologie 1
 • chirurgie cévní 1
 • imunologie 1
 • klinická biochemie 1
 • revmatologie 1
 • kardiologie dětská 1
 • lázeňství 1
 • lékařská genetika 1
 • lymfologie 1
 • nefrologie 1
 • neurochirurgie 1
 • neurologie dětská 1
 • urologie 1

 

Počet absolventů věnujících se dětským oborům
2. lékařská fakulta se pyšní rozšířenou výukou pediatrických oborů. Přesto někdy panuje názor, že v posledních letech ubývá počtu absolventů, kteří se ve své další praxi „pediatrickým oborům“ věnují. Tento graf ukazuje trend počtu absolventů, kteří se po ukončení studia na fakultě začali věnovat pediatrii, neonatologii, dětské psychiatrii, neurologii a kardiologii.

 

Proč jste si ke studiu zvolil/-a právě 2. lékařskou fakultu?

 

Kdybyste se měli znovu rozhodnout, studovali byste znovu na 2. LF?

 

Průměrný hrubý měsíční příjem absolventů

 

 

Pracoval/-a jste nebo pracujete v zahraničí?

 

Uvažujete o odchodu za prací do zahraničí?

 

Účastnil/-a jste se doktorského studia nebo jeho obdoby?

 

Jak důležité jsou podle vás následující faktory pro uplatnění studenta 2. LF v praxi?
(1 – velice důležité, 5 – nedůležité)

 

Na jaký typ výuky by měla fakulta klást největší důraz?

 

Byl jste spokojen s nabídkou a dostupností zahraničních stáží?

Vytvořeno: 18. 8. 2014 / Upraveno: 15. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.