Studium

2. lékařská fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny včetně hlubších znalostí ve speciálních oborech dětského lékařství.

Podrobné informace o studiu poskytne Studijní oddělení.

Kontakt

Vedoucí Studijního oddělení Marie Havlová, tel. 224435830

Vytvořeno: 1. 12. 2014 / Upraveno: 23. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová