Studium

2. lékařská fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny včetně hlubších znalostí ve speciálních oborech dětského lékařství.

Podrobné informace o studiu poskytne Studijní oddělení.

Kontakt

Vedoucí Studijního oddělení Marie Havlová, tel. 224435830

Poslední aktualizace: 29. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková