Změny zařazení

Změny v zařazení oboru podává uchazeč písemně na příslušnou fakultu (organizaci), u které je registrován.

Změna oboru

Uchazeč vyplní formulář Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru v elektronické podobě do webové aplikace, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle 2. LF UK. K vyplněné žádosti uchazeč doloží průkaz odbornosti.

2. LF UK odešle uchazečovi Oznámení o změně zařazení do oboru a průkaz odbornosti, kde se provede záznam o zrušení původního zařazení do oboru a zapíše se nově registrovaný obor.

Zrušení zařazení do oboru

Uchazeč vyplní formulář Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru v elektronické podobě do webové aplikace, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle 2. LF UK. K vyplněné žádosti uchazeč doloží průkaz odbornosti.

2. LF UK odešle uchazečovi Oznámení o zrušení zařazení do oboru.

Změna pověřené organizace

Uchazeč vyplní formulář Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání v elektronické podobě do webové aplikace, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle 2. LF UK. K vyplněné žádosti uchazeč doloží kopie str. 3 a 6 z průkazu odbornosti.

2. LF UK odešle uchazečovi Oznámení o přeregistraci účastníka specializačního vzdělávání.

Vytvořeno: 13. 5. 2019 / Upraveno: 20. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová