Specializační vzdělávání

Absolvování specializačního vzdělávání je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře. Dělí se na na dvě základní části:

  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 měsíců pro lékaře zařazené před 1. 7. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků základního kmene. Délku stanoví příslušný vzdělávací program.

Kontakty, adresa, spojení, pracovní doba

Aktuality pro specializační vzdělávání

Statut a organizační struktura

Obory specializačního vzdělávání


Průběh specializačního vzdělávání lékařů

Zařazení do oboru / započtení praxe

Vzdělávací programy základních specializačních oborů

Kurzy

Ukončení základního kmene

Atestace


Garanti základních oborů

Změny po 1. 7. 2017

Legislativa a důležité odkazy

Formuláře žádostí