Zápis předmětů do SIS

Elektronický zápis na kurzy a zkoušky přes SIS není pro doktorandy na 2. LF UK povolen. V praxi to tedy funguje tak, že pokud se student chce přihlásit na nějaký kurz či zkoušku, je třeba, aby e-mailem kontaktoval garanta kurzu a přihlásil se u něj. Po absolvování příslušného kurzu/zkoušky studentovi garant zapíše výsledek pouze do indexu. Proto je nutné po zapsání výsledku předložit index referentce (stačí e-mailem zaslat sken, který musí být čitelný; nelze akceptovat snímky pořízené mobilem), aby výsledek zapsala do programu „Student“. Odtud se „překlopí“ automaticky do SIS. Studenti pak v rámci ročního hodnocení, které probíhá každý rok, záznamy ze SIS a ISP spárují. Tzn., že předměty, které jsou ukončené zkouškou (včetně SDZ) či zápočtem a jsou zapsány referentkami v programu „Student“, budou mít svůj protějšek v předmětech zadaných v SIS a po jejich splnění je bude možno „spárovat“ v rámci ročního hodnocení. Jsou to především předměty, které se již vyskytují v SIS a mají přidělený kód. Kódy předmětů na 2. LF určených primárně pro doktorandy začínají písmenem „DS“, na 1. LF „B9“, na 3. LF „CPGS“, na PřF „MPGS“ a na FTVS „PDSB“.

Speciální předmět či obdobná povinnost, která není v nabídce SIS (např. předměty vyučované mimo UK), bude referentkou zapsána až po dodání potvrzení o splnění. Prosíme o dodání dalších podrobností k tomuto typu předmětu, a to: přesný název předmětu (v češtině i angličtině), kód předmětu (existuje-li a znáte-li ho), jazyk výuky, vysoká škola, fakulta a garantující pracoviště, vyučující nebo zkoušející předmětu (je-li znám), semestr výuky (je-li znám), způsob examinace (zápočet/zkouška).

Zapsané předměty nalezne student v SIS na hlavním menu pod ikonkou „Výsledky zkoušek – prohlížení“. Když zadá předměty, které jsou zde uvedené, pod stejnými kódy také do hodnocení, párování bude fungovat – zobrazí se hlášení „dle SIS splnil“. Je ovšem třeba pečlivě dbát na to, aby byly předměty do hodnocení zadávány se správnými kódy, tedy s těmi, které vám zapsala do SIS referentka. Jinak se předměty nespárují. Párování funguje i u publikací, které musí mít student evidované v OBD.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.