Termíny vyhlášené oborovými radami pro přihlášení k obhajobě

Studijní program Období, ve kterém se budou konat obhajoby  Termín pro podání přihlášky k obhajobě

 

 

 

Fyziologie a patofyziologie člověka

              

18. 3. 2021

15. 4. 2021

20. 5. 2021

17. 6. 2021

16. 9. 2021

23. 9. 2021

 

 

 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

 

14. 6. – 27. 6. 2021

6. 9. – 18. 9. 2021

 

 

22. 3. – 11. 4. 2021

14. 6. – 27. 6. 2021

 

 

Neurovědy

 

6. 12. – 13. 12. 2021

7. 3. – 14. 3. 2022

 27. 6. 2022

5. 9. – 12. 9. 2022

19. 9. – 26. 9. 2022

 

       

13. 9. – 24. 9. 2021

   6. 12. – 17. 12. 2021

14. 3. – 25. 3. 2022

     25. 3. – 3. 6. 2022

 25. 3. – 3. 6. 2022

Vydáno: 20. 8. 2019 / Upraveno: 20. 7. 2021 / Responsible person: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.