Termíny vyhlášené oborovými radami pro přihlášení k obhajobě

Studijní program Období, ve kterém se budou konat obhajoby  Termín pro podání přihlášky k obhajobě

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

 

30. 1. – 10. 2. 2023

19. 6. – 30. 6. 2023

11. 9. – 22. 9. 2023

 

 

14. 11. – 25. 11. 2022

27. 3. – 7. 4. 2023

              12. 6. – 23. 6. 2023

Neurovědy

 

5. 12. – 12. 12. 2022

13. 3. – 20. 3. 2023

26. 6. 2023

4. 9. – 11. 9. 2023

18. 9. – 25. 9. 2023

 

 

12. 9. – 23. 9. 2022

   5. 12. – 16. 12. 2022

13. 3. – 24. 3. 2023

     15. 5. – 26. 5. 2023

 15. 5. – 26. 5. 2023

Ostatní OR žádné termíny nevypsaly. Konkrétní termín konání obhajoby bude stanoven OR až po podání žádosti o vykonání obhajoby disertační práce. Žádost student nepodává OR, ale na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Bližší informace k přihlášení na obhajobu jsou k dispozici zde

Poslední aktualizace: 16. 9. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.