Termíny vyhlášené oborovými radami pro přihlášení k obhajobě

Studijní program Období, ve kterém se budou konat obhajoby  Termín pro podání přihlášky k obhajobě

 

 

Fyziologie a patofyziologie člověka

 

 

19. 10. 2023

16. 11. 2023

14. 12. 2023

18. 1. 2024

15. 2. 2024

21. 3. 2024

18. 4. 2024

16. 5. 2024

20. 6. 2024

19. 9. 2024

26. 9. 2024

 

 

 

 

 

 

 

nejméně tři měsíce před datem konání

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

 

29. 1. – 9. 2. 2024

17. 6. – 28. 6. 2024

9. 9. – 20. 9. 2024

 

 

13. – 24. 11. 2023

25. 3. – 5. 4. 2024

10. – 21. 6. 2024

Neurovědy

 

4. 12. – 11. 12. 2023

11. 3. – 18. 3. 2024
 24. 6. 2024

2. 9., 9. 9., 16. 9. a 23. 9. 2024

 

 

 

11. 9. – 22. 9. 2023

4. 12. – 15. 12. 2023

11. 3. – 22. 3. 2024

13. 5. – 24. 5. 2024

 

Ostatní OR žádné termíny nevypsaly. Konkrétní termín konání obhajoby bude stanoven OR až po podání žádosti o vykonání obhajoby disertační práce. Žádost student nepodává OR, ale na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Bližší informace k přihlášení na obhajobu jsou k dispozici zde

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.