Termíny konání obhajob

Práce připravené k obhajobě jsou zpřístupňovány k nahlížení veřejnosti dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47b, odst. 2, Opatření rektora č. 16/2019, čl. 1, odst. 4 a Opatření děkana č. 5/2018, čl. 6, odst. 1 nejméně pět pracovních dnů před termínem obhajoby v elektronické verzi v SIS v modulu Témata prací. Informace o konání obhajob jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2. Obhajoba disertační práce je veřejná.

Listinná podoba práce je k dispozici k nahlédnutí nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby v úředních hodinách na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Po obhajobě bude vrácena studentovi. Obhájené disertační práce naleznete v Digitálním repozitáři UK.

Seznam aktuálně řešených disertačních prací je umístěn v SIS v modulu Témata prací.

Datum a čas konání obhajoby Jméno a příjmení doktoranda Studijní program Místo konání obhajoby
28. 6. 2023, 10.00 Ing. Hana Zůnová Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
21. 6. 2023, 13.00 MUDr. Martina Kövári Kineziologie a rehabilitace areál FN Motol, blok H, SP-2
8. 6. 2023, 11.30 MUDr. Jan Balko  Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
8. 6. 2023, 8.30 MDDr. Lenka Kratochvílová Biomedicínská informatika III. interní klinika 1. LF UK a VFN
17. 4. 2023, 10.00 MUDr. Marcela Čechová Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
3. 4. 2023, 14.30 MUDr. Emanuel C. Marques Farmakologie a toxikologie Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
20. 3. 2023, 16.00 MUDr. Marko Petržalka Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
20. 3. 2023, 15.00 Mgr. Veronika Matušková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
16. 3. 2023, 11.15 MUDr. Cyril Štěchovský Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 3. 2023, 10.00 MUDr. Martin Horváth Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
15. 3. 2023, 12:00 MUDr. Lukáš Horčička Preventivní medicína a epidemiologie děkanát 3. LF UK, 2. patro, dveře č. 223
14. 3. 2023, 12.00 MUDr. Jaroslav Kalvach Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
8. 3. 2023, 14.00 MUDr. Markéta Bloomfield Biologie a patologie buňky Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
21. 2. 2023, 9.00 MUDr. Anna Grohová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
30. 1. 2023, 11.00 MUDr. Vojtěch Kunc Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
30. 1. 2023, 10.00 MUDr. Michael Rousek Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
17. 1. 2023, 12.00 MUDr. Karolína Giannelli Kineziologie a rehabilitace areál FN Motol, blok H, malá levá posluchárna
19. 12. 2022, 13.00 Mgr. Pavel Pohl  Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
15. 12. 2022, 11.15 Mgr. Martin Bezdíčka Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
24. 11. 2022, 11.15 MUDr. Petr Fábera Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
24. 11. 2022, 10.00 MUDr. Jakub Svěcený Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
23. 9. 2022, 12.00 Mgr. Jakub Novák Kineziologie a rehabilitace areál FN Motol, blok H, SP-2
23. 9. 2022, 11.00 PhDr. Petr Bitnar Kineziologie a rehabilitace areál FN Motol, blok H, SP-2
22. 9. 2022, 11.15 MUDr. Jan Kovanda Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
22. 9. 2022, 10.15 Mgr. Júlia Tomšů Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
20. 9. 2022, 13.00 Mgr. Martina Fejtková Imunologie

PřF UK, místnost B2 (přízemí vzadu)

20. 9. 2022, 10.30 MUDr. Barbora Vakrmanová Imunologie PřF UK, místnost B2 (přízemí vzadu)
20. 9. 2022, 9.00 MUDr. Hana Halmová Imunologie PřF UK, místnost B2 (přízemí vzadu)
19. 9. 2022, 15.00 MUDr. Veronika Potočková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
19. 9. 2022, 14.00 MUDr. Ondřej Lerch Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
19. 9. 2022, 13.00 MUDr. Martina Laczó Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
19. 9. 2022, 12.00 MUDr. Petra Kešnerová Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
15. 9. 2022, 11.15 MUDr. Jan Brož Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
15. 9. 2022, 10.00 MUDr. Petr Kala  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
14. 9. 2022, 14.00 MUDr. Kristýna Zárubová Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
14. 9. 2022, 10:00 MUDr. Karolína Doležalová Preventivní medicína a epidemiologie děkanát 3. LF UK, 2. patro, dveře č. 223
13. 9. 2022, 11.00 MUDr. Michael Svatoň Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
12. 9. 2022, 15.30 Mgr. Jana Vallová Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
12. 9. 2022, 13.00 Mgr. Ingrid Vargová Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
6. 9. 2022, 12.00 Mgr. Veronika Hefka Blahnová Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
27. 6. 2022, 14.00 Mgr. Denisa Kirdajová Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
27. 6. 2022, 13.00 MUDr. Michaela Danková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
27. 6. 2022, 10.00 MUDr. Petra Frank Antonová, MBA Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
19. 5. 2022, 11.15 MUDr. Vojtěch Krátký Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
18. 5. 2022, 14.00 MUDr. Kristýna Pospíšilová Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
18. 5. 2022, 10.00 MUDr. Michaela Čepelová Preventivní medicína a epidemiologie děkanát 3. LF UK
17. 3. 2022, 11.15 MUDr. Ondřej Hloch Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
14. 3. 2022,  15.30 MUDr. Dmitry Tukmachev Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
14. 3. 2022, 13.00 Mgr. Dana Mareková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
1. 3. 2022, 12.00 RNDr. Martin Kráľovič Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
17. 2. 2022, 11.15 MUDr. Ondřej Materna Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
17. 2. 2022, 10.00 MUDr. Tereza Doušová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
13. 12. 2021, 14.00 MUDr. Alena Sejkorová Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
13. 12. 2021, 13.00 Mgr. Markéta Chvojková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
24. 11. 2021, 12.00 MUDr. Jan Kotaška Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2021, 10.00 MUDr. Lukáš Plachý Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
20. 9. 2021, 15.30 MUDr. Alberto Malucelli Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
20. 9. 2021, 14.15 MUDr. Anežka Bělohlávková Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
20. 9. 2021, 13.00 MUDr. Štěpán Čapek Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
16. 9. 2021, 11.00 MUDr. Vít Neuman Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 9. 2021, 10.00 MUDr. Lucia Karnišová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
15. 9. 2021, 14.00 Ing. Lenka Hanousková Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
15. 9. 2021, 9.30 Ing. Pavla Táborská Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
15. 9. 2021, 8.00 Mgr. Naďa Podzimková Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
13. 9. 2021, 14.00 MUDr. Tereza Lerchová Preventivní medicína a epidemiologie

děkanát 3. LF UK;

účast veřenosti je možná distančně

22. 6. 2021, 12.20 MUDr. Michaela Jirkovská Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
14. 6. 2021, 14.00 Mgr. Michaela Dvořáková Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
27. 5. 2021, 14.00 MUDr. Iva Burianová Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
20. 5. 2021, 11.00 MUDr. Martina Trávníčková Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
20. 4. 2021, 9.00 RNDr. Zuzana Paračková Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
18. 3. 2021, 14.00 MUDr. Filip Pazdírek Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
18. 3. 2021, 13.00 MUDr. Ondřej Fabián Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
18. 3. 2021, 12.00 MUDr. Jakub Jonáš Experimentální chirurgie I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
18. 3. 2021, 10.00 MUDr. Šárka Malá Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
1. 3. 2021, 13.00 Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová Neurovědy

areál FN Motol, blok H, SP-2;

účast veřejnosti je možná distančně

1. 2. 2021, 14.30

Mgr. Jana Čopíková Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
25. 1. 2021, 13.15 MUDr. Jiří Bonaventura Preventivní medicína a epidemiologie

děkanát 3. LF UK;

účast veřejnosti je možná distančně

25. 1. 2021, 12.15 MUDr. Klára Labská Preventivní medicína a epidemiologie

děkanát 3. LF UK;

účast veřejnosti je možná distančně

7. 12. 2020, 14.15 Ing. Karel Výborný  Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
9. 11. 2020, 14.00 Ing. Kateřina Dunovská Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
24. 9. 2020, 10.00 Mgr. Šárka Jíchová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
21. 9. 2020, 15.30 MUDr. Vlastimil Šulc Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-1
21. 9. 2020, 14.15 MUDr. Martin Elišák Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-1
17. 9. 2020, 11.30 Mgr. Klára Maratová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
14. 9. 2020, 14.15 MUDr. Vilém Novák Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-2
14. 9. 2020, 13.00 MUDr. Tomáš Milota Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 9. 2020, 10.00 Mgr. Lenka Quaiserová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 9. 2020, 8.30 MUDr. Zuzana Střížová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
8. 9. 2020 12.30 Mgr. Zuzana Slámová Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
8. 9. 2020 8.30 MUDr. Julius Lukeš Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
4. 9. 2020, 11.00 Dmitry Stakheev, M.D. Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4. 9. 2020, 9.30 Mgr. Ondřej Pelák Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4. 9. 2020, 8.00 Mgr. Kateřina Vávrová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
31. 8. 2020, 15.30 MUDr. Róbert Leško Neurovědy areál FN Motol, blok H, SP-1
13. 7. 2020, 14.15 Mgr. Ján Kriška Neurovědy areál FN Motol, blok H, malá levá posluchárna
13. 7. 2020, 13.00 MUDr. Kateřina Sheardová Neurovědy areál FN Motol, blok H, malá levá posluchárna
18. 6. 2020, 10.30 MDDr. Diana Filipová, MBA Biomedicínská informatika III. interní klinika 1. LF UK a VFN
17. 6. 2020, 14.00 Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
areál FN Motol, blok H, SP-1
17. 6. 2020, 12.30 Mgr. Lenka Hovorková Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
areál FN Motol, blok H, SP-1
28. 5. 2020, 11.30 Mgr. Kamila Hladíková Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
28. 5. 2020, 15.00 MUDr. Jan Ohem Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
28. 5. 2020, 8.30  Mgr. Jana Sklenářová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 5.2020, 10.00 MUDr. Václav Koucký Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
6. 2. 2020, 8.30  Ing. et Ing. David Staněk Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
3. 2. 2020, 15.15  Mgr. Monika Řehořová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 12. 2019, 14.00  MUDr. Marie Česká Burdová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
5. 11. 2019, 9.30  MUDr. Zuzana Ryznarová Zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

17. 10. 2019, 10.00  MUDr. Jan Doul  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 10. 2019, 11.30  Mgr. Kateřina Rejlová Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
areál FN Motol, blok H, SP-1
7. 10. 2019, 12.30 MUDr. Martin Hanus Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 15.15 MUDr. Barbora Soukupová Urbanová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 Mgr. Hana Marková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 MUDr. Silvie Binterová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 12.30 MUDr. Barbora Frýbová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 14.00 Mgr. Barbora Valášková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 12.30 MUDr. Radovan Fiala Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 11.30 MUDr. Kamila Polgárová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
16. 9. 2019, 8.30 MUDr. Adam Klocperk Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
11. 9. 2019, 14.00 Mgr. Aneta Šmídová Biochemie a patobiochemie děkanát 1. LF UK
5. 9. 2019, 12.00 Mgr. Věra Sovková Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
2. 9. 2019, 15.15 MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 9. 2019, 14.00 MUDr. Marie Glombová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
31. 5. 2019, 9.30 Mgr. Klára Dáňová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
20. 5. 2019, 14.00 Mgr. Lenka Kletečková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 5. 2019, 10.00 MUDr. Martin Pokorný Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
Poslední aktualizace: 31. 5. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.