Formuláře a vzory

Prosíme, používejte pouze formuláře, které jsou umístěny na webu 2. LF UK níže. Formuláře umístěné na webu AV ČR nejsou aktuální. Do kolonky studijní program, prosím, nevyplňujte „biomedicína“. To je pouze obecný název pro lékařské a přírodovědecké doktorské studijní programy, které jsou akreditované na UK. Konkrétní studijní program je např. Preventivní medicína, Experimentální chirurgie, Imunologie aj. Každou žádost, kterou podáváte, je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v listinné podobě na Oddělení pro Ph.D. studium a zahraniční záležitosti (nikoli oborové radě). Žádosti naskenované a zaslané e-mailem nelze akceptovat. Žádost je možné doručit rovněž prostřednictvím pošty, a to na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Kudy se k nám dostanete

Úřední hodiny


Vydáno: 3. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.