Termíny konání obhajob

Datum a čas konání obhajoby  Jméno a příjmení doktoranda  Studijní program Místo konání obhajoby
2. 12. 2019, 14.00 hod. MUDr. Marie Česká Burdová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
5. 11. 2019, 9.30 hod. MUDr. Zuzana Ryznarová Zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

17. 10. 2019, 10.00 hod. MUDr. Jan Doul  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 10. 2019, 11.30 hod. Mgr. Kateřina Rejlová Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
7. 10. 2019, 12.30 hod. MUDr. Martin Hanus Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 15.15 hod. MUDr. Barbora Soukupová Urbanová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Hana Marková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 hod.  MUDr. Silvie Binterová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 12.30 hod. MUDr. Barbora Frýbová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Barbora Valášková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 12.30 hod. MUDr. Radovan Fiala Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 11.30 hod. MUDr. Kamila Polgárová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
16. 9. 2019, 8.30 hod. MUDr. Adam Klocperk Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
11. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Aneta Šmídová Biochemie a patobiochemie děkanát 1. LF UK
5. 9. 2019, 12.00 hod. Mgr. Věra Sovková Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
2. 9. 2019, 15.15 hod. MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 9. 2019, 14.00 hod. MUDr. Marie Glombová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
31. 5. 2019, 9.30 hod. Mgr. Klára Dáňová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
20. 5. 2019, 14.00 hod. Mgr. Lenka Kletečková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 5. 2019, 10.00 hod. MUDr. Martin Pokorný Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK

Práce připravené k obhajobě jsou zpřístupněny k nahlížení veřejnosti dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47b, odst. 2 a Opatření děkana č. 5/2018, čl. 6, odst. 1 pět dní před termínem obhajoby v elektronické verzi v SIS v modulu Témata pracíInformace o konání obhajob jsou zveřejněny v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2. Obhajoba disertační práce je veřejná. 

Listinná podoba práce je k dispozici k nahlédnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. nejméně 30 dní před konáním obhajoby v úředních hodinách na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK. Obhájené disertační práce naleznete v Digitálním repozitáři UK.

Seznam aktuálně řešených disertačních prací je umístěn v SIS v modulu Témata prací.

Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 10. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková