Termíny konání obhajob

Práce připravené k obhajobě jsou zpřístupňovány k nahlížení veřejnosti dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47b, odst. 2, Opatření rektora č. 72/2017, čl. 1, odst. 4 a Opatření děkana č. 5/2018, čl. 6, odst. 1 nejméně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby v elektronické verzi v SIS v modulu Témata prací. Informace o konání obhajob jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2Obhajoba disertační práce je veřejná.

Listinná podoba práce je k dispozici k nahlédnutí nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby v úředních hodinách na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK. Po obhajobě bude vrácena studentovi. Obhájené disertační práce naleznete v Digitálním repozitáři UK.

Seznam aktuálně řešených disertačních prací je umístěn v SIS v modulu Témata prací.

Datum a čas konání obhajoby  Jméno a příjmení doktoranda  Studijní program Místo konání obhajoby
24. 9. 2020, 10.00 Mgr. Šárka Jíchová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
17. 9. 2020, 11.30 Mgr. Klára Maratová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
14. 9. 2020, 13.00 MUDr. Tomáš Milota Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 9. 2020, 10.00 Mgr. Lenka Quaiserová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 9. 2020, 8.30 MUDr. Zuzana Střížová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4. 9. 2020, 11.00 Dmitry Stakheev, M.D. Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4. 9. 2020, 9.30 Mgr. Ondřej Pelák Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4. 9. 2020, 8.00 Mgr. Kateřina Vávrová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
13. 7. 2020, 14.15 Mgr. Ján Kriška Neurovědy FN Motol, blok H, malá levá posluchárna
13. 7. 2020, 13.00 MUDr. Kateřina Sheardová Neurovědy FN Motol, blok H, malá levá posluchárna
18. 6. 2020, 10.30 MDDr. Diana Filipová, MBA Biomedicínská informatika III. interní klinika 1. LF UK a VFN
17. 6. 2020, 14.00 Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
17. 6. 2020, 12.30 Mgr. Lenka Hovorková Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
28. 5. 2020, 11.30 Mgr. Kamila Hladíková Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
28. 5. 2020, 15.00 MUDr. Jan Ohem Biochemie a patobiochemie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
28. 5. 2020, 8.30  Mgr. Jana Sklenářová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
14. 5.2020, 10.00 MUDr. Václav Koucký Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
6. 2. 2020, 8.30  Ing. et Ing. David Staněk Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
3. 2. 2020, 15.15  Mgr. Monika Řehořová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 12. 2019, 14.00  MUDr. Marie Česká Burdová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
5. 11. 2019, 9.30  MUDr. Zuzana Ryznarová Zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

17. 10. 2019, 10.00  MUDr. Jan Doul  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 10. 2019, 11.30  Mgr. Kateřina Rejlová Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
7. 10. 2019, 12.30  MUDr. Martin Hanus Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 15.15  MUDr. Barbora Soukupová Urbanová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00  Mgr. Hana Marková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00  MUDr. Silvie Binterová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 12.30  MUDr. Barbora Frýbová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 14.00  Mgr. Barbora Valášková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 12.30  MUDr. Radovan Fiala Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 11.30  MUDr. Kamila Polgárová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
16. 9. 2019, 8.30  MUDr. Adam Klocperk Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
11. 9. 2019, 14.00  Mgr. Aneta Šmídová Biochemie a patobiochemie děkanát 1. LF UK
5. 9. 2019, 12.00  Mgr. Věra Sovková Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
2. 9. 2019, 15.15  MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 9. 2019, 14.00  MUDr. Marie Glombová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
31. 5. 2019, 9.30  Mgr. Klára Dáňová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
20. 5. 2019, 14.00  Mgr. Lenka Kletečková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
16. 5. 2019, 10.00  MUDr. Martin Pokorný Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 1. 7. 2020 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.