Formuláře a vzory

Každou žádost, kterou student podává, je třeba podepsat, vytisknout a dodat v listinné podobě na Oddělení pro Ph.D. studium a zahraniční záležitosti (nikoli oborové radě). Žádosti naskenované a zaslané e-mailem nelze akceptovat. Žádost lze doručit rovněž prostřednictvím pošty, a to na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Kudy se k nám dostanete

Úřední hodiny

Vydáno: 3. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková