Opatření děkana č. 7/2019

V Praze dne 21. 8. 2019

Opatření děkana č. 7/2019

Stanovuji zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020 na pondělí 30. 9. 2019.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 8. 2019
Účinnost: od 21. 8. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 21. 8. 2019 / Upraveno: 9. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová